بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

قبل از اینکه اهل قلم باشیم بخردانه بیاندیشیم ... و قبل از این که بنویسیم حوب بیاموزیم .

بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

قبل از اینکه اهل قلم باشیم بخردانه بیاندیشیم ... و قبل از این که بنویسیم حوب بیاموزیم .

بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

Alireza Ayatollahiعلیرضا آیت اللهی
استاد سابق علوم اجتماعی در دانشگاههای علامه طباطبائی ، شهید بهشتی ، و... علوم و فنون اقتصادی در دوره های عالی مدیریت کشور ، با 19 سال تحصیلات دانشگاهی در ایران و فرانسه ( و اندکی نیز تحصیلات غیر رسمی معماری و شهر سازی در ایتالیا و اسپانیا ) در کارشناسی ارشد رشته هائی متعدد از جمله مدیریت دولتی ، و دوره های دکتری جامعه شناسی و مردم شناسی ، جغرافیا و آمایش سرزمین ، اقتصاد و جامعه شناسی کار ؛ همیشه مشاغل پژوهشی را بر مشاغل آموزشی ترجیح داده در سمت « استاد پژوهش » مرتبط با علوم و فنون اقتصادی و اجتماعی فعالیت داشته است ؛ از جمله مدتی مسئولیت امور پژوهشی عمران شهری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را بر عهده گرفته است . مؤلف چند کتاب و چندین مقاله و گزارش ، متولد 1324 در شهر یزد و ، به استثناء قریب به هشت سال اقامت در فرانسه ، مقیم تهران ؛ هم اکنون باز نشسته است ....

پیوندها

۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

عید سعید غدیر مبارکباد

علیرضا آیت اللهی | سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۵، ۰۲:۴۴ ب.ظ

  • علیرضا آیت اللهی

منبع یابی و مستند سازی

علیرضا آیت اللهی | جمعه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۵، ۰۷:۲۶ ب.ظ

منبع یابی بخشی از معتبر سازی و در واقع مستند سازی مطالعه و تحقیق است که در چهارچوب مدیریت اطلاعات قرار می گیرد و از اینجاست که آگاهی از سیستمهای اطلاعاتی برای هر پژوهشگری ضرورت می یابد . اعتبار هر مطالعه و تحقیق حتی در تحقیقات میدانی ( که مثلا" با عکس و فیلم و... مستند می شود ) و به خصوص در تحقیقات باصطلاح کتابخانه ای در منابع و مستندات آن است ؛ که تا کنون به برخی از آنها اشاره شد . این بخش به حدٌی اهمٌیت دارد که در دانشگاههای بزرگ جهان چون سوربن ، هاروارد و اکسفورد دانشجویان دوره ی دکتری را ملزم ساخته اند که پس از انتخاب و تصویب موضوع تز خود پوشه ای حاوی دو مورد زیر ارائه دهند :

1 - طرح تز

2 - فهرست منابع مورد مطالعه

و همانطور که موضوع و طرح تز میبایست مورد تصویب دانشگاه باشند منابع اصولی و اولیه مطالعه نیز میبایست مورد پذیرش استادان مربوط قرار گیرند .

قاعدتا" هرچه منابع مطالعه علمی تر و معتبر تر باشند مطالعه نیز علمی تر و معتبر تر خواهد بود .

از اینجاست که برخی تسلط هر دانش پژوهی به سیستم های اطلاعاتی و استفاده از آن را از نخستین شروط توفیق در مطالعه و تحقیق دانسته اند :

- آگاهی از سامانه های اطلاعاتی

- آکاهی از روش استفاده از کتابخانه ، روش استفاده از اینتر نت ، روش استفاده از لوح های فشرده ، و...

- آگاهی از روش کتابنگاری و ...


  • علیرضا آیت اللهی