بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

قبل از اینکه اهل قلم باشیم بخردانه بیاندیشیم ... و قبل از این که بنویسیم حوب بیاموزیم .

بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

قبل از اینکه اهل قلم باشیم بخردانه بیاندیشیم ... و قبل از این که بنویسیم حوب بیاموزیم .

بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

Alireza Ayatollahiعلیرضا آیت اللهی
استاد سابق علوم اجتماعی در دانشگاههای علامه طباطبائی ، شهید بهشتی ، و... علوم و فنون اقتصادی در دوره های عالی مدیریت کشور ، با 19 سال تحصیلات دانشگاهی در ایران و فرانسه ( و اندکی نیز تحصیلات غیر رسمی معماری و شهر سازی در ایتالیا و اسپانیا ) در کارشناسی ارشد رشته هائی متعدد از جمله مدیریت دولتی ، و دوره های دکتری جامعه شناسی و مردم شناسی ، جغرافیا و آمایش سرزمین ، اقتصاد و جامعه شناسی کار ؛ همیشه مشاغل پژوهشی را بر مشاغل آموزشی ترجیح داده در سمت « استاد پژوهش » مرتبط با علوم و فنون اقتصادی و اجتماعی فعالیت داشته است ؛ از جمله مدتی مسئولیت امور پژوهشی عمران شهری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را بر عهده گرفته است . مؤلف چند کتاب و چندین مقاله و گزارش ، متولد 1324 در شهر یزد و ، به استثناء قریب به هشت سال اقامت در فرانسه ، مقیم تهران ؛ هم اکنون باز نشسته است ....

پیوندها

۶ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

مراجع غیر مستقیم مطالعات (8)

علیرضا آیت اللهی | پنجشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۴، ۰۵:۴۱ ب.ظ

ب - مراجع غیر مستقیم مطالعات (8)

( کتابشناسی ها )

ب - موضوعی ، مانند :

- به فارسی :

کتابخانه ها

مطالعه درمحل یا امانت گرفتن کتاب (سند ، مدرک ) (3)

برخی از کتابخانه ها یا به لفظ جدید و کاملترشان مرکزاسناد و مدارک علمی درایران عبارتند از :

- سازمان اسناد و کتابخانه ملٌی ایران

- کتابخانه مجلس شورای اسلامی 

 - مرکز اسناد و مدارک علمی کشور .

- کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

- مرکز اسناد ، مدارک و انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

- مرکز اسناد و مدارک سازمان میراث فرهنگی

- کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

- کتابخانه دانشگاه شریف

کتابخانه دانشگاه شهید بهشتی

- کتابخانه دانشگاه اصفهان ( تمام شهر های بزرگ ایران )

- کتابخانه وزیری یزد

که برخی از این کتابخانه ها به صورت الکترونیکی و قابل منبع یابی در محل کار پژوهشگر یا دانشجو نیز در می آیند ؛ چون

- سیمرغ

- کتابخانه الکترونیکی ملٌی

- کتابخانه الکترونیکی دانشگاه تهران

کتابخانه الکترونیکی دانشگاه شریف

- تبیان

- و.... 


  • علیرضا آیت اللهی

مراجع غیر مستقیم مطالعات

علیرضا آیت اللهی | چهارشنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۴، ۰۵:۳۶ ب.ظ

ب - مراجع غیر مستقیم مطالعات (7)

( کتابشناسی ها )

ب - موضوعی ، مانند :

- به فارسی :

کتابخانه ها

مطالعه درمحل یا امانت گرفتن کتاب (سند ، مدرک ) (2)

قاعدتا"و معمولا" ازهمه سهل الوصول تر ، همان کتابخانه محل کار پژوهشگر ، یا تحصیل دانشجو ، است ؛ مثلا" کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران که به دانشگاه تهران اختصاص دارد و یک کتابخانه اختصاصی محسوب می شود ، یا مرکزاسناد و مدارک سازمان میراث فرهنگی کشور که این نیز یک کتابخانه اختصاصی است ؛ امٌا در عین حال کتابخانه تخصصی در امور میراث فرهنگی نیز به شمار می رود ؛ همچنین مرکزاسناد و مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که در عمل به « کتابخانه » شهرت دارد .

اکثر کتابخانه های تخصصی دارای فهرست هائی هستند که دستیابی مراجع ، پژوهشگر یا دانشجو به کتابهای مورد نیاز خود در آن ها را آسان می سازند :

- کتابشناسی کتابخانه ، یا مرکز اسناد و مدارک که به تدریج و با وجود اینتر نت ، کمتر منتشر می شوند .

- فهرست اسناد و مدارک موجود در کتابخانه یا مرکز اسناد و مدارک برروی اینترنت

- گیشه دان های کتابخانه

برخی از این کتابخانه ها یا به لفظ جدید و کاملترشان مرکزاسناد و مدارک علمی درتهران عبارتند از :


  • علیرضا آیت اللهی

مراجع غیر مستقیم مطالعات . کتابخانه ها

علیرضا آیت اللهی | سه شنبه, ۲۳ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۰۵ ق.ظ

ب - مراجع غیر مستقیم مطالعات (6)

( کتابشناسی ها )

ب - موضوعی ، مانند :

- به فارسی :

کتابخانه ها

مطالعه درمحل یا امانت گرفتن کتاب (سند ، مدرک )

برای مطالعه یا امانت گرفتن ازکتابخانه ها ابتدا باید بهترین و سهل الوصول ترین کتابخانه های شهر محل سکونت خود را شناخت ؛ که  در  این خصوص نیز می توان ازکتابهای راهنمای آنها استفاده کرد ؛  مثلا" به :

- وزارت فرهنگ و آموزش عالی . راهنمای  مرکز اسناد و کتابخانه های تخصصی ، اختصاصی و دانشگاهی . مرکز اسناد و مدارک علمی ایران .

امروز اینترنت چنان به مدد اینگونه منبع یابی های علمی آمده است که دیگر برخی از این کتابشناسی ها اصولا" چاپ نمی شوند ، چون در اینترنت وجود دارند و قابل مشاهده و مطالعه اند . 

هم اکنون در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران مؤسسه ای به نام پژوهشگاه علوم و فتاوری اطلاعات ایران وجود دارد که چنین کتابشناسی هائی  اصولی و اساسی را به اینترنت منتقل کرده است ؛ شامل :

- کتابنامه ها

- مقاله نامه ها

- فهرست گزارش ها 

- فهرست پایان نامه ها

- فهرست نمایه نامه ها

و نظایر آن ها     


  • علیرضا آیت اللهی

مراجع غیر مستقیم مطالعات

علیرضا آیت اللهی | يكشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۴، ۰۸:۰۷ ب.ظ

ب - مراجع غیر مستقیم مطالعات (5)

( کتابشناسی ها )

ب - موضوعی ، مانند :

- به فارسی :

کتابنامه های تبلیغاتی - بازرگانی

پژوهشگر پس ازتهیه کتابنگاری منابع مورد نیاز خود به صورت فهرست منابع لازم ، و ترجیحا"  به صورت فیش ، یافیش کامپیوتری، جهت آگاهی ازچگونگی امکان دسترسی به آنها ، آشنائی کلٌی ، ارزیابی هریک ، وحذف منابعی که درنخستین نگاه آنان رابی اعتبار می یابد ، یا با وجود منابعی مشابه و معتبر تر در استفاده از آن ها ضرورتی نمی بیند ، به خرید یاامانت گرفتن منابع مورد نیاز خود می پردازد .

خرید کتاب

در مورد خرید ، معمولا" کتابنامه ( کاتالوگ ) هائی از انتشاراتی های مربوطه ( تخصصی ) در بازار ، به ویژه نمایشگاه های کتاب ، وجود دارد ؛ مثلا" :

- وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی . اداره کلٌ مطبوعات و نشریات . فهرست کتب منتشره به تفکیک موضوع .

محل خرید :

محل خرید را نیز راهنمای زیر مشخص ساخته است :

- وزارت فرهنگ و آموزش عالی . راهنمای ناشران ایران . مرکز اسناد و مدارک علمی ایران . تهران . 1387 .

امروز نه تنها اینتر نت در معرفی منابع مربوط مؤثر واقع شده است بلکه امکان خرید اینترنتی را نیز فراهم ساخته است .


  • علیرضا آیت اللهی

ب - مراجع غیر مستقیم مطالعات

علیرضا آیت اللهی | شنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۴، ۰۷:۱۸ ب.ظ

    ب - مراجع غیر مستقیم مطالعات (4)

( کتابشناسی ها )

ب - موضوعی ، مانند :

- به فارسی :

مقالات

دانشگاه تهران ، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ، بخش بررسی مدارک و اسناد. فهرست مقالات مربوط به علوم اجتماعی ، جلد اوٌل : جامعه شناسی - جمعیت شناسی - آمار . تهران . 1347 .

منصور ، غلامرضا . فهرست موضوعی مقالات اقتصادی مجلات فارسی (1340 - 1297 ) . تهران ، دانشگاه تهران . دانشکده اقتصاد . 1355.

دانشگاه تهران . دانشکده اقتصاد . فهرست موضوعی مقالات اقتصادی سال1349. تهران . 1350.

آزموده ، مریم . فهرست موضوعی مقالات اقتصادی سال 1350 . تهران . دانشگاه تهران ، کتابخانه دانشکده اقتصاد ، 1351 .

نیلفروشان شهشهانی ، محمود . مقاله نامه اقتصادی . تهران ،مؤسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی  و آموزشی ، مرکز مدارک علمی ،1351.

امیرطهماسب ، نسرین . فهرست موضوعی مقالات اقتصادی مجلات فارسی . تهران ،دانشگاه تهران ،مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد ،1358  .

بانک مرکزی ایران ، کتابخانه . فهرست موضوعی مقالات اقتصادی . تهران ، 1346 - 1358 ، 6 جلد .

وزارت فرهنگ و آموزش عالی . مرکز اسناد و مدارک علمی. مقاله نامه اقتصاد . تهران ،1361. 


  • علیرضا آیت اللهی

شب قدر مبارک باد

علیرضا آیت اللهی | پنجشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۴، ۰۷:۵۲ ب.ظ

  • علیرضا آیت اللهی