بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

قبل از اینکه اهل قلم باشیم بخردانه بیاندیشیم ... و قبل از این که بنویسیم حوب بیاموزیم .

بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

قبل از اینکه اهل قلم باشیم بخردانه بیاندیشیم ... و قبل از این که بنویسیم حوب بیاموزیم .

بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

Alireza Ayatollahiعلیرضا آیت اللهی
استاد سابق علوم اجتماعی در دانشگاههای علامه طباطبائی ، شهید بهشتی ، و... علوم و فنون اقتصادی در دوره های عالی مدیریت کشور ، با 19 سال تحصیلات دانشگاهی در ایران و فرانسه ( و اندکی نیز تحصیلات غیر رسمی معماری و شهر سازی در ایتالیا و اسپانیا ) در کارشناسی ارشد رشته هائی متعدد از جمله مدیریت دولتی ، و دوره های دکتری جامعه شناسی و مردم شناسی ، جغرافیا و آمایش سرزمین ، اقتصاد و جامعه شناسی کار ؛ همیشه مشاغل پژوهشی را بر مشاغل آموزشی ترجیح داده در سمت « استاد پژوهش » مرتبط با علوم و فنون اقتصادی و اجتماعی فعالیت داشته است ؛ از جمله مدتی مسئولیت امور پژوهشی عمران شهری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را بر عهده گرفته است . مؤلف چند کتاب و چندین مقاله و گزارش ، متولد 1324 در شهر یزد و ، به استثناء قریب به هشت سال اقامت در فرانسه ، مقیم تهران ؛ هم اکنون باز نشسته است ....

پیوندها

۸ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

سال نو مبارک باد

علیرضا آیت اللهی | پنجشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۳، ۰۸:۳۴ ب.ظ

  • علیرضا آیت اللهی

مراجع مستقیم مطالعات ، سالنامه ها و گاهنامه ها ، گزارشها ...

علیرضا آیت اللهی | پنجشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۳، ۰۸:۳۰ ب.ظ

 

مراجع مستقیم مطالعات (18) 

3 - سالنامه ها ، فصلنامه ها ، ماهنامه ها و...

ج : گزارش ها ، اطلاعات ، مجلٌه ها ، بولتن ها ، گاهنامه ها ، هفته نامه ها ، روز نامه ها و سایر منایع از این دست ( که با اهمیٌتی به ظاهر کم ، غالبا" جدیدترین ، و گاه موثق ترین و به خصوص تخصصی ترین منابع به شمار می روند ) ؛ نظیر :

- به زبان فارسی :

- روز نامه دفاتر بازرگانی خارج از کشور . نامرتب . وزارت بازرگانی ( سابق ) . اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران . هفته نامه . هفتگی .

- اخبار اقتصادی روز . روزانه . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . اداره امور بین الملل .

- بولتن صنایع نسٌاجی ایران . ماهانه . سند یکای صنایع نساجی و پنبه ای و الیاف مصنوعی ایران .

- خبرها و گزارشهای اقتصادی . روزانه . خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران .

- ستاد بسیج اقتصادی کشور . بولتن . هفتگی . ( که گرچه امروز چنان نقشی را که در سابق داشته است ندارد ، امٌا منبع بسیاری از مطالعات بازرگانی و اقتصادی - اجتماعی ایران قرار می گیرد ) .

- مجله اقتصادی . ماهانه . وزارت امور اقتصادی و دارائی . معاونت امور اقتصادی و بین المللی .

- گمرک جمهوری اسلامی ایران . ماهنامه . نا مرتب .

- گزارش هفتگی خرید های عملی روزانه . وضع برخی از کالاهای خوراکی در سطح خرده فروشی در تهران . هفتگی . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . اداره آمار اقتصادی . نامرتب . 

- مجله ی کار و جامعه . ماهانه . وزارت کار و امور اجتماعی .

- و...


  • علیرضا آیت اللهی

 مراجع مستقیم مطالعات (17) 

3 - سالنامه ها ، فصلنامه ها ، ماهنامه ها و...

ج : ماهنامه ها ؛ مانند :

- به زبان انگلیسی ؛ مانند :

- Deutsche Bundesbank . Monthly Report .

- Bank of Finland . Monthly Bulletin .

- United Nations . Statistical Office . Monthly Bulletin of Statistics .

- Bank of Korea . Monthly Statistical Bulletin .

- Bank of Japan . Economic Statistics Monthly .

- United Nations Conferences on Trade and Developmend . Monthly Commodity Price Bulletin .

- Banco de Exterior de Espana . Monthly Economic Report .

- Bank of Japan . Monthly Economic Review .

- به فرانسه ( که زبان رسمی حدود چهل کشور جهان است ) ، به اسپانیولی ( که زبان رسمی تعدادی زیاد از کشورهای جهان است ) به عربی ( که در بسیاری از کشورهای جهان رایج است ) و زبان های دیگری که زبان بین المللی محسوب می شوند هم این ماهنامه ها انتشار می یابند ؛ و امروز در برخی از کشورها تقریبا" همزمان  با انتشار آنان در سازمان ملل یا در کشور متبوع خود ، به زبان رسمی کشور ترجمه شده در اختیار عموم یا متخصصان و پژوهشگران قرار می گیرند و از اینجاست که کتابخانه های تخصصی سازمان های دولتی و غیر دولتی مربوطه اهمیتی به سزا می یابند .


  • علیرضا آیت اللهی

مراجع مستقیم مطالعات ، ماهنامه ها به زبان فارسی

علیرضا آیت اللهی | چهارشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۳، ۰۶:۳۳ ب.ظ

 مراجع مستقیم مطالعات (16) 

3 - سالنامه ها ، فصلنامه ها ، ماهنامه ها و...

ج : ماهنامه ها ؛ مانند :

- به فارسی :

- گزیده مطالب آماری . ماهانه . مرکز آمار ایران .

- گمرک جمهوری اسلامی ایران . خلاصه اهمٌ عملکرد . ماهانه .

- نرخنامه کالاهای وارداتی . نامرتب . سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان .

- شاخص عمده بهای عمده فروشی کالاها در ایران . ماهانه . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . اداره آمار اقتصادی .

- شاخص ماهانه اقتصادی . ماهانه . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . اداره آمار اقتصادی .

- مجموعه جداول آمار مقدماتی صادرات و واردات . ماهانه . گمرک ایران . دفتر آمار و امور بین الملل .

- گزارش ماهانه صادرات غیر نفتی . نامرتب . وزارت بازرگانی . دفتر طرح و برنامه .

- ماهنامه بر رسیهای بازرگانی . ماهانه . مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی .

- صنعت حمل و نقل . ماهانه .

- گزیده مسائل اقتصادی - اجتماعی . ماهانه وزارت برنامه و بودجه . مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات .

- پیک نفت . ماهانه . وزارت نفت .

- نشریه امور انرژی . دوماه یکبار . وزارت نیرو . معاونت امور انرژی .

- اطلاعات سیاسی - اقتصادی . ماهانه . مؤسسه اطلاعات .

این کتابنگاری به تاریخ سال 1368 ، ربع قرن قبل از این باز می گردد و نظر هر مطالعه گر دقیقی را به سه اصل کلٌی در منبع بابی مطالعات ایران معطوف می دارد :

1 - ماهنامه ها در ایران بسیار به ندرت مداوم اند و بنابر این ممکن است یا کاملا" به تعطیلی گرایند یا با نام و شکل و محتوائی نسبتا" جدید عوض شوند ؛ بنابر این :

2 - لازم است در ایتفاده از هر ماهنامه ای به ماهنامه سلف آن توجه داشت تا بتوان به تمام مطالب مربوطه دست یافت .

3 - در این قلمرو ، گاه ، به ویژه برخب از ماهنامه ها به تبعیت ادغام ها با انشعاب های اداری در یکدیگر ادغام با از یکدیگر منشعب می شوند . 


  • علیرضا آیت اللهی

مراجع مستقیم مطالعات : فصلنامه های موضوعی به زبان فارسی

علیرضا آیت اللهی | سه شنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۴۱ ب.ظ

 مراجع مستقیم مطالعات (15) 

3 - سالنامه ها ، فصلنامه ها ، ماهنامه ها و...

ب : فصلنامه ها

دو : موضوعی مانند : 

- به زبان فارسی :

- فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

- پژوهشهای جغرافیای انسانی

- فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

- فصلنامه جغـرافیا

- نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

- مجله آمایش جغرافیایی فضا

- فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای

- فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی و آمایش فضا

- فصلنامه جغرافیایی سرزمین

- کاوشنامه جغرافیایی مناطق بیابانی

- و...

فصلنامه ها را می توان بنا به طبقه بندی موضوعی آنان ( به روش ال . سی ، یا دیوئی ) در مراکز اسناد و مدارک علمی ( کتابخانه ها ) جستجو کرد . 

آنچه در این مورد ، به ویژه در کشورهای عقب مانده و درحال توسعه یسیار مهم است این است که آیا منبع مورد نظر ما از اعتبار علمی لازم برخوردار است ؟! و این بخش شاید نخستین ، اساسی ترین و مهم ترین بخش مطالعات و تحقیقات در اینگونه جوامع عقب مانده و گاه نسبتا" یا به طور کلٌی واپسگرا را تشکیل می دهد  ؛ چرا که اصولا" هیئت علمی بیشتر بنا بر معیار های سیاسی ، و بسیار کمتر بر اساس معیار های علمی و منطقی انتخاب می شوند ... و چه بسا نشریاتی مثلا" در حوزه آمایش سرزمین منتشر می شوند که نویسندگان آنان اصولا" تحصیلکرده چنین رشته ای علمی نیستند یا تحصیلاتی از نظر جهانی معتبر ندارند و در باره « تجربیات خود به خودی » نیز ارزش علمی نوشته های آنان مثلا" همان قدر ارزش دارد که مقالات دندانسازان تجربی در علم دندانپزشکی ...


  • علیرضا آیت اللهی

مراجع مستقیم مطالعات : فصلنامه های عمومی به زبان انگلیسی

علیرضا آیت اللهی | دوشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۳، ۰۵:۵۷ ب.ظ

 مراجع مستقیم مطالعات (14) 

3 - سالنامه ها ، فصلنامه ها ، ماهنامه ها و...

ب : فصنامه ها

یک : عمومی مانند : 

- به زبان انگلیسی :

- Central Bank of the Republic of Turkey .Quarterly Bulltin .

- Central Bank of Ireland - Quarterly Bulletin

- Centeral Bank of Trinidad  and Tobago . Quarterly Economic Bulltin .

- Central Bank of Iceland . Economics . Estatistics Quarterly .

- Central Bank of the Republic of Turkey . Quarterly Statistics Survey .

- Central Bank of Trinidad and Tobago . Quarterly StatisticalDigest .

and ....

و....

مشخص می شود که اصولا" عمومی ترین اطلاعات و آمار ، علاوه بر مراکز آمار ، از بانک مرکزی کشور ها حاصل می شود و می توان با این عناوین به جستجو پرداخت .

به علاوه ، عناوین اینگونه مطالعات ، همانطور که در فوق آمده است بسیار مشابه اند . 

این نشریات ادواری معمولا" علاوه بر زبان محلٌی به زبان انگلیسی ، زبان فرانسه و شاید چند زبان بین المللی دیگر وجود دارند ؛ مثلا" نشریه بانک مرکزی ترینیداد و توباگو که کشوری کوچک و تقریبا" مستعمره ی جمهوری فرانسه به شمار می رود .

خوشبختانه بسیاری از این نشریه ها ، البته یه صورت پی . دی . اف . روی اینترنت قابل استفاده اند .

اصل نشریٌات نیز قاعدتا" در کتابخانه ملٌی ایران - کتابخانه مجلس شورای اسلامی - کتابخانه دانشگاه تهران - کتابخانه مرکز آمار ایران و .... قابل دستیابی مینمایند .


  • علیرضا آیت اللهی

مراجع مستقیم مطالعات : فصلنامه های عمومی به زبان فارسی

علیرضا آیت اللهی | يكشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۳، ۰۶:۲۵ ب.ظ

 مراجع مستقیم مطالعات (13) 

3 - سالنامه ها ، فصلنامه ها ، ماهنامه ها و...

ب : فصلنامه ها

یک : عمومی مانند : 

- به زبان فارسی :

( دو فصلنامه ها نیز تحت همین عنوان قرار می گیرند ) .

- برنامه و توسعه . فصلنامه وزارت برنامه و بودجه . مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات .

چنین فصلنامه هائی که در دهه های 1360 و 1370 منتشر می شده اند نسبتا" پر بار بوده همچنان معتبر اند . 

در حال حاضر به ندرت فصلنامه ای عمومی ( مگر ممکن است گاه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، مرکز آمار ، بانک مرکزی ، ، فصلنامه برخی از دانشگاهها ، و ... ) منتشر می شود و فصلنامه ها بیشتر حالتی موضوعی یافته اند : علمی - پژوهشی دانشگاه . علوم سیاسی . مدیریت . روانشناسی . حقوقی . اقتصادی . و...

این فصلنامه ها :

- در بخش نشریات ادواری مرجع کتابخانه ها معرفی و طبقه بندی شده اند و برای پژوهشگران و دانشجویان سطوح بالا مرجعی کمتر شناخته شده ، کمتر مورد استفاده ، و امٌا غنیمتی بسیار ارزشمند به شمار می روند .

- امروز به برکت اینترنت آخرین فصلنامه های فارسی توسط پایگاه هائی علمی چون « بانک اطلاعات نشریات کشور » magiran معرفی و اطلاع رسانی می شوند و حتی برخی از طریق اینترنت قابل استفاده اند .


  • علیرضا آیت اللهی

مراجع مستقیم مطالعات : سالنامه های انگلیسی

علیرضا آیت اللهی | شنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۳، ۰۶:۱۹ ب.ظ

 مراجع مستقیم مطالعات (12) 

3 - سالنامه ها ، فصلنامه ها ، ماهنامه ها و...

الف : سالنامه ها

دو : موضوعی مانند : 

- به زبان انگلیسی :

- Food and Agriculture Organisation of the United Nations . Trade Yearbook = Annuaire de Commerce = Anuairio 2013 . Rome :FAO , 2013 .

- United Nations . Statistical Office . Yearbook of International Trade Statistics = Annuaire Statistiques du Commerce International 2013 . New York : 2013 .

- United Nations Confrance on Trade and development .

- UNCTAD Commodity Yearbook 1988 . New York : United Nation , 2013 .

- Food and Agriculture Organization of the United Nations .Production Yearbook = Annuaire FAO de la Production , Rome : FAO , 2013 .

- United Nations . Statistical Office . Yearbook of Industrial Statistics 2013 .

- Demografi Yearbook = Annuaire Demographique / Dept . of Economic and Social Affairs . Statistical Office , 2013 . New York : United Nations , 2013 . Annual .

- به زبان فرانسه . همانطور که ملاحظه شد تمامی انتشارات مزبور به زبان های پرکاربرد علمی جهانی ، غیر از انگلیسی ، هم منتشر می شوند ؛ به خصوص به زبان فرانسه که رسما" دومین زبان بین المللی محسوب می شود . پس از آن زبان های اسپانیائی ، آلمانی و... حتی عربی قرار میگیرند .

گاه این سالنامه ها تنها به صورت « آمارنامه » منتشر می شوند ( ر . ک . آمارنامه ها ) .


  • علیرضا آیت اللهی