بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

قبل از اینکه اهل قلم باشیم بخردانه بیاندیشیم ... و قبل از این که بنویسیم حوب بیاموزیم .

بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

قبل از اینکه اهل قلم باشیم بخردانه بیاندیشیم ... و قبل از این که بنویسیم حوب بیاموزیم .

بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

Alireza Ayatollahiعلیرضا آیت اللهی
استاد سابق علوم اجتماعی در دانشگاههای علامه طباطبائی ، شهید بهشتی ، و... علوم و فنون اقتصادی در دوره های عالی مدیریت کشور ، با 19 سال تحصیلات دانشگاهی در ایران و فرانسه ( و اندکی نیز تحصیلات غیر رسمی معماری و شهر سازی در ایتالیا و اسپانیا ) در کارشناسی ارشد رشته هائی متعدد از جمله مدیریت دولتی ، و دوره های دکتری جامعه شناسی و مردم شناسی ، جغرافیا و آمایش سرزمین ، اقتصاد و جامعه شناسی کار ؛ همیشه مشاغل پژوهشی را بر مشاغل آموزشی ترجیح داده در سمت « استاد پژوهش » مرتبط با علوم و فنون اقتصادی و اجتماعی فعالیت داشته است ؛ از جمله مدتی مسئولیت امور پژوهشی عمران شهری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را بر عهده گرفته است . مؤلف چند کتاب و چندین مقاله و گزارش ، متولد 1324 در شهر یزد و ، به استثناء قریب به هشت سال اقامت در فرانسه ، مقیم تهران ؛ هم اکنون باز نشسته است ....

پیوندها

۴ مطلب در فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده است

راهنماها

علیرضا آیت اللهی | سه شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۴، ۰۷:۰۶ ب.ظ


 مراجع مستقیم مطالعات (21) 

5 - راهنماها

- به فارسی :

کنفرانس تجارت  و توسعه سازمان ملل متحد . راهنمای تجارت با کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی . تهران . 1367 .

- به انگلیسی :

- Trade Dfirectory of Pakistan 1982 - 83 .Lahor : Chamber of Commerce & Industry , 1983 .

- Directory of Cuban Exporter . ( Cuba ) : Chamber of Commerce (1981 ) .

به زبان فرانسه و سایر زبان های پر استفاده بین المللی نیز به همین ترتیب است .

این منابع به عنوان مثال آمده اند و جدید ترین آنها به صورتی کثیر حتی روی اینترنت وجود دارد .


  • علیرضا آیت اللهی

مراجع مستقیم مطالعات : آمارنامه های موضوعی به فارسی و انگلیسی

علیرضا آیت اللهی | دوشنبه, ۱۷ فروردين ۱۳۹۴، ۰۶:۳۶ ب.ظ

 مراجع مستقیم مطالعات (20) 

4 - آمار نامه ها

ب : موضوعی ، مانند :

- به فارسی :

- گمرک ایران دفتر آمار . آمار بازرگانی خارجی ایران . سالنامه .

- سالنامه آماری هواشناسی . وزارت راه و شهر سازی . سازمان هواشناسی . 

- به انگلیسی :

- Statistical Yearbook of Japan . 2012 . Tokyo : Statistical Bureau , Prime Minister,s Office , 1984 .

ر . ک . سالنامه ها ، فصلنامه ها ، ماهنامه ها و .... 


  • علیرضا آیت اللهی

مراجع مستقیم مطالعات : آمارنامه ها ، عمومی ، به زبان فارسی و انگلیسی

علیرضا آیت اللهی | يكشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۴، ۰۶:۱۰ ب.ظ

 مراجع مستقیم مطالعات (19) 

4 - آمار نامه ها

الف : عمومی ، مانند :

- به فارسی :

مرکز آمار ایران . سالنامه آماری کشور  سال 1392 . تهران : 1392 .

- به انگلیسی :

- World Tables 1976 : From the Data Files of World Bank . Baltimor , London : John Hopkins University Press , 1976 .

- Markaz - e Amar - e Iran . Statistical Yearbook 1970 . Tehran : 2012 .

- United Nations . Statistical Office . Statistical Yearbook . 1981 . New York : 1981 .

غالبا" اینگونه منایع آماری به چند زبان بین المللی منتشر می شوند یا لااقل روی اینترنت وجود دارند و تاحدود بسیار زیادی مورد ترجمه نظام مجازی نیز واقع می شوند .


  • علیرضا آیت اللهی

مراجع مستقیم مطالعات : گزارشها و نظایر آنها به زبان انگلیسی

علیرضا آیت اللهی | جمعه, ۱۴ فروردين ۱۳۹۴، ۰۶:۵۷ ب.ظ

 مراجع مستقیم مطالعات (18) 

3 - سالنامه ها ، فصلنامه ها ، ماهنامه ها و...

ج : گزارش ها ، اطلاعات ، مجلٌه ها ، بولتن ها ، گاهنامه ها ، هفته نامه ها ، روز نامه ها و سایر منایع از این دست ( که با اهمیٌتی به ظاهر کم ، غالبا" جدیدترین ، و گاه موثق ترین و به خصوص تخصصی ترین منابع به شمار می روند ) ؛ نظیر :

- به زبان انگلیسی :

- Country Report : Algeria . The Economist Intelligence Unit . Quanterly .

- Central Bank of Kuwait . Economic Report .

- Bank of Zambia . Financiel Report .

- The Statistical , Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries . Information Bulletin Report .

- Bank of Jamaica . Reports and statements of accunts .

- Extebank . ( Banco Exterior de Espana ) . Countriy Review .

- International Economic Review . University of Pennsylvania .

- Bank of Sierre Leone . Economic Review .

- Central Bank of Nigeria . Economic and financial Review .

- International Financial Statistics . International Monetary fund , Monthly .

- Statistical Journal of the United Nation Economic . Commission for Europe .

- Bank of Japan . Blance of Payments .

اینگونه نشریٌات که نمونه هائی از آنان در قلمرو مطالعات اقتصادی ذکر شد ، به سایر زبان های بین المللی چون فرانسه - اسپانیائی - عربی و... هم منتشر می شوند .


  • علیرضا آیت اللهی