بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

قبل از اینکه اهل قلم باشیم بخردانه بیاندیشیم ... و قبل از این که بنویسیم حوب بیاموزیم .

بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

قبل از اینکه اهل قلم باشیم بخردانه بیاندیشیم ... و قبل از این که بنویسیم حوب بیاموزیم .

بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

Alireza Ayatollahiعلیرضا آیت اللهی
استاد سابق علوم اجتماعی در دانشگاههای علامه طباطبائی ، شهید بهشتی ، و... علوم و فنون اقتصادی در دوره های عالی مدیریت کشور ، با 19 سال تحصیلات دانشگاهی در ایران و فرانسه ( و اندکی نیز تحصیلات غیر رسمی معماری و شهر سازی در ایتالیا و اسپانیا ) در کارشناسی ارشد رشته هائی متعدد از جمله مدیریت دولتی ، و دوره های دکتری جامعه شناسی و مردم شناسی ، جغرافیا و آمایش سرزمین ، اقتصاد و جامعه شناسی کار ؛ همیشه مشاغل پژوهشی را بر مشاغل آموزشی ترجیح داده در سمت « استاد پژوهش » مرتبط با علوم و فنون اقتصادی و اجتماعی فعالیت داشته است ؛ از جمله مدتی مسئولیت امور پژوهشی عمران شهری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را بر عهده گرفته است . مؤلف چند کتاب و چندین مقاله و گزارش ، متولد 1324 در شهر یزد و ، به استثناء قریب به هشت سال اقامت در فرانسه ، مقیم تهران ؛ هم اکنون باز نشسته است ....

پیوندها

۵ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

روش منبع یابی در کتابخانه و غیر از آن

علیرضا آیت اللهی | سه شنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۴، ۰۶:۲۱ ب.ظ

آنچه به صورتی بسیار مجمل آمد نشان می دهد که هر دانشجو و پژوهشگری در امر آموزش و به ویژه پژوهش نیاز مند آگاهی هرچند اصولی و مختصر از روش منبع یابی است که آن خود نیاز به آموزش دقیق و صحیح دانشگاهی یا اطلاع و مطالعه منابعی اصولی چون منابع زیر دارد : 

- طاهره خدادوست . تحقیق ، مآخذ شناسی و گزارش نویسی . از انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی . تهران . 1349 .

- پروین انوار . مآخذ شناسی و استفاده از کتابخانه . کتابفروشی زوار . تهران . 1354 .

- پاولین اترتون . مبانی نظامها و خدمات اطلاعاتی . فصل اوٌل : خدمات اطلاعاتی مقدمه . ترجمه علی آقابخشی و سیمین بردبار . مرکز اسناد و مدارک علمی ایران . تهران . 1363 .

- جودیت ویدال هال . راهنمای نوشتن گزارش های علمی و اداری . ویرایش کریستین رایت . ترجمه و تلخیص محمد نقی مهدوی . مرکز اسناد و مدارک علمی ایران . تهران . 1366 .

- عباس حری . مراجع و بهره گیری از آنها . مرکز اسناد فرهنگی آسیا . تهران . 1356 .

منابعی جدید تر و کامل تر نیز به زبان فارسی وجود داشته اند که به دلیل استفاده ما از منابع به زبان فرانسه ، از آنها کمتر استفاده کرده در اینجا عنوان نشده اند .

منبع یابی از طریق اینتر نت نیز گسترده است و مباحث خاص خود را دارد .


  • علیرضا آیت اللهی

منبع یابی در کتابخانه (2)

علیرضا آیت اللهی | جمعه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۴، ۰۵:۳۱ ب.ظ

ب - مراجع غیر مستقیم مطالعات (10)

منبع یابی در کتابخانه (2)

هرگاه پژوهشگر مطمئن نباشد که در کتابی راجع به موضوع مورد بررسی وی مطالبی وجود دارد پس از مشاهده مستقیم عنوان کتاب در کتابخانه ، یا دریافت آن  به توسط « شماره راهنما » از کتابدار ، به مطالعه مقدمه ، نتیجه و به ویژه فهرست و فهرست اعلام آن می پردازد  . حتی برخی از پژوهشگران مجرب اداری که فرصتی کافی برای انجام وظیفه محوله ندارند ، به منظور استفاده از منابع کتبی  و به ویژه کتاب ها  ، ابتدا به فهرست اسامی، فهرست اماکن  ، فهرست موضوعی ، و... یا به اصطلاح اندکس هائی که در پایان کتاب آمده است مراجعه کرده شماره صفحات مربوط به موضوع مورد بررسی خود را یادداشت و فقط به مطالعه و در صورت لزوم یادداشت آن صفحات می پردازند .

تنها عملی که لازم است قبل از یادداشت مطالب ، یا به اصطلاح « برگه نویسی توصیفی » ( فیش نویسی توصیفی ) انجام گیرد این است که با ارزیابی نسبتا" دقیق از بین منابع مشابه  ، معتبر ترین را انتخاب نموده بقیه را حذف نمود ( البته فقط در بررسیهائی که تنها جنبه ی اطلاعاتی - تالیفی داشته ملزم به پردازش ، تحلیل و تفسیر و پیش بینی نیستند ) .

برای این ارزیابی می توان عوامل زیر را در نظر گرفت :

- اعتبار بیشتر نام نویسنده یا گروهی بودن مؤلفان 

- اعتبار نام ناشر که مثلا" فلان دانشگاه مشهور است 

- پر تیراژ بودن و تعداد چاپ های کتاب

- کامل تر بودن مباحث کتاب ( با توجه به فهرست مندرجات )

- دقیق تر بودن مطالب ؛ و منطقی بودن آن به ویژه عدم تناقض در مطالب ارائه شده 

- و ...


  • علیرضا آیت اللهی

منبع یابی در کتابخانه

علیرضا آیت اللهی | پنجشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۴، ۰۶:۱۹ ب.ظ

ب - مراجع غیر مستقیم مطالعات (9)

منبع یابی در کتابخانه

اصولا" بهترین روش مرتب کردنِ کتاب ها و اصولا" اسناد و مدارک ، در یک کتابخانه این است که تمام کتابهایی که دارای موضوعی واحد و مشترک یا مشابه هستند را در جوار یکدیگر قرار دهند ، و همین اصل است که روش های کتابداری ، به خصوص دو روش بسیار مشهور و متداول کتابداری در جهان ، یعنی « روش دهدهی دیویی » و « روش کنگره یا همان روش اِل - سی » را به وجود آورده است ؛ گرچه گاه روش دیوئی را برای بخش مرجع و روش کنگره را برای سایر بخش ها ترجیح می دهند . این قاعده سبب می شود در کتابخانه هائی که ورود واستفاده مستقیم از خزانه کتابخانه برای مطالعه گران آزاد است  پژوهشگر می تواند به سهولت ، در یک یا چند قسمت محدود از کتابخانه ، به منابع مورد نیاز خود دست یابد . 

در سایر کتابخانه ها ، یعنی کتابخانه هائی که ورود مراجع به خزانه برای همه آزاد نیست ، نیز مطالعه گر می تواند بکمک برگه هائی که برحسب موضوع کتاب در برگه دان موضوعی در جوار یکدیگر قرار گرفته اند به طریقی آسانتر و با اعتماد بیشتر ، تمام منابع لازم در بررسی موضوع  یا موضوع های مورد نظر خود را، که در کتابخانه وجود دارند ، بیابد . به همین دلیل و به منظور کمک به مراجعین و به ویژه پژوهشگران ، برای کتاب یا به طورکلٌی نشریه ای که به موضوعاتی متفاوت مربوط می شود برگه های موضوعی متفاوت تهیه می کنند . مثلا" برگه مشخصات کتاب « تکامل نهادها و ایدئولولوژی های اقتصادی » را می توان در برگه دان موضوعی « تاریخ » ، « تکامل » ، « جامعه شناسی » ، « فلسفه » ، « اقتصاد » و حتی « انگلستان » و... باز یافت .

در کتابخانه های متوسط و بزرگ برگه دان موضوعی « کتابها » ، « پایان نامه ها » ، « گزارش ها » ، و « مجلات » از یکدیگر جداست که به این ترتیب لازم است از همه این برگه دان ها استفاده شود .


  • علیرضا آیت اللهی

منبع یابی در کتابخانه

علیرضا آیت اللهی | سه شنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۴، ۰۹:۰۷ ق.ظ

ب - مراجع غیر مستقیم مطالعات (9)

( کتابشناسی ها )

ب - موضوعی ، مانند :

- به فارسی :

کتابخانه ها

کتابشناسی های کتابخانه ها

منبع یابی در کتابخانه

پژوهشگر ابتدا به مطالعه « کتابشناسی کتابخانه » سهل الوصول ( که اگر به چاپی آن بپردازد معمولا" در چند جلد است ، و نیز جزوات تازه های کتابخانه  ) چاپ شده یا منعکس در اینترنت می پردازد تا به کتابهای مورد نیاز خود که در آنجا موجود است اطلاع یافته با یادداشت شماره راهنمای کتاب مربوط ، آن را به امانت بگیرد ( چون تقریبا" تمامی کتابخانه های اختصاصی و تخصصی و دانشگاهی ایران به روش کتابخانه کنگره « ال . سی » اداره می شوند ، معمولا" این شماره کد در همه جا یکی است . خوشبختانه در سالهای اخیر شماره مربوطه را در ابتدای هر کتابی چاپ می کنند تا این متحد المآل شدن به یاری کتابداران و کتابخوانان بیاید ) .

در صورت عدم وجود کتاب مورد نظر در کتابخانه سهل الوصول نیز می توان کتاب را از طریق همان کتابخانه که احتمالا" جزو « شبکه اطلاع رسانی » کشور است سفارش داد تا از کتابخانه دیگری به امانت گرفته به پژوهشگر متقاضی امانت بدهند ؛ یا آن را اصولا" خریداری و به امانت دهد .

سوٌمین امکان این است که پژوهشگر با استفاده از کتابشناسی های موجود در کتابخانه ی سهل الوصول ، یا منعکس بر روی اینترنت ، به وجود آن در کتابخانه های دیگر ( که باز به ترتیب اولویتِ نزدیکی محل و سهل الوصول بودن انتخاب می کند ) پی ببرد و شخصا" به کتابخانه مربوطه رفته آن را مطالعه نماید . 


  • علیرضا آیت اللهی

ب - مراجع غیر مستقیم مطالعات (9)

علیرضا آیت اللهی | دوشنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۴۳ ب.ظ

ب - مراجع غیر مستقیم مطالعات (9)

( کتابشناسی ها )

ب - موضوعی ، مانند :

- به فارسی :

کتابخانه ها

کتابشناسی های کتابخانه ها

معمولا" از همه سهل الوصول تر ، همان کتابخانه ی محل کار پژوهشگر و دانشجو است ؛ مثلا" کتابخانه ی مرکزی دانشگاه تهران برای پژوهشگران ، استادان و دانشجویان همان دانشگاه  . ضمنا" اکثر کتابخانه ها ، به ویژه کتابخانه های تخصصی ، دارای کتابشناسی خاص خود هستند که می توان به کتابها ، نشریات و مجلات موجود در آنها پی برد ، مانند :

- مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی . کتابشناسی کتابخانه موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی . تهران . 1367 .

- دانشگاه تهران . مرکز مطالعات عالی بین الملل . کتابخانه . صورت کتابهای فهرست شده در سال 1365 ( کتابهای فارسی و لاتین ) .

- مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ، فهرست کتابخانه موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی 56 - 1359 ، بخش لاتین . تهران . 1361 .

- وزارت فرهنگ و آموزش عالی . مرکز اسناد و مدارک علمی . فهرست انتشارات سازمانهای دولتی موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی ...

- وزارت فرهنگ و آموزش عالی . مرکز اسناد و مدارک علمی . فهرست مشترک نشریه های ادواری کتابخانه های ایران . ( در دو بخش ) .

- مؤسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز مدارک علمی . کتابخانه . فهرست الفبائی نشریات ادواری خارجی موجود در کتابخانه مرکز اسناد و مدارک علمی ( به زبان های خارجی ) تهران . 1354 .

و....

امروز خوشبختانه دسترسی به این کتابشناسی ها به برکت اینتر نت بسیار آسانتر شده است .


  • علیرضا آیت اللهی