بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

قبل از اینکه اهل قلم باشیم بخردانه بیاندیشیم ... و قبل از این که بنویسیم حوب بیاموزیم .

بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

قبل از اینکه اهل قلم باشیم بخردانه بیاندیشیم ... و قبل از این که بنویسیم حوب بیاموزیم .

بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

Alireza Ayatollahiعلیرضا آیت اللهی
استاد سابق علوم اجتماعی در دانشگاههای علامه طباطبائی ، شهید بهشتی ، و... علوم و فنون اقتصادی در دوره های عالی مدیریت کشور ، با 19 سال تحصیلات دانشگاهی در ایران و فرانسه ( و اندکی نیز تحصیلات غیر رسمی معماری و شهر سازی در ایتالیا و اسپانیا ) در کارشناسی ارشد رشته هائی متعدد از جمله مدیریت دولتی ، و دوره های دکتری جامعه شناسی و مردم شناسی ، جغرافیا و آمایش سرزمین ، اقتصاد و جامعه شناسی کار ؛ همیشه مشاغل پژوهشی را بر مشاغل آموزشی ترجیح داده در سمت « استاد پژوهش » مرتبط با علوم و فنون اقتصادی و اجتماعی فعالیت داشته است ؛ از جمله مدتی مسئولیت امور پژوهشی عمران شهری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را بر عهده گرفته است . مؤلف چند کتاب و چندین مقاله و گزارش ، متولد 1324 در شهر یزد و ، به استثناء قریب به هشت سال اقامت در فرانسه ، مقیم تهران ؛ هم اکنون باز نشسته است ....

پیوندها

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «هدف تحقیق» ثبت شده است

هدف تحقیق

علیرضا آیت اللهی | پنجشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۵، ۰۷:۵۳ ب.ظ


هدف تحقیق


- هدف هر تحقیقی در علوم مختلف ، از جمله در علوم انسانی و اجتماعی که علوم اقتصادی نیز در این حوزه قرار می گیرند ، « کشف حقیقت » یا « شناخت علمی » موضوع یا مسئله ی مورد نظراست ؛ که در دو مقوله یا به اصطلاح دو رشته و شاخه ی اساسی جریان می یابد :

- کاربرد نتیجه فعالیتهای مطالعاتی و تحقیقاتی در این مورد ، در تهیه و تدوین یک الگوی نظری مطالعاتی برای شناخت تمام ابعاد موضوع مورد مطالعه .

- بکار گیری نتایج مطالعات و به طور کلٌی تحقیقات ِ در دست ، به منظور حلٌ مسئله ، یا حتی معضل مورد تحقیق ، مبتنی بر مجموعه ای اطلاعاتی آماری از این موضوع که در ریزترین دقایق کار می توانند یار و یاور کاربران ِ نتیجه ی تحقیق در تحلیل موضوع ، و به زبانی صریح تر حلٌ مسئله مورد نظر باشند .


  • علیرضا آیت اللهی