بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

قبل از اینکه اهل قلم باشیم بخردانه بیاندیشیم ... و قبل از این که بنویسیم حوب بیاموزیم .

بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

قبل از اینکه اهل قلم باشیم بخردانه بیاندیشیم ... و قبل از این که بنویسیم حوب بیاموزیم .

بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

Alireza Ayatollahiعلیرضا آیت اللهی
استاد سابق علوم اجتماعی در دانشگاههای علامه طباطبائی ، شهید بهشتی ، و... علوم و فنون اقتصادی در دوره های عالی مدیریت کشور ، با 19 سال تحصیلات دانشگاهی در ایران و فرانسه ( و اندکی نیز تحصیلات غیر رسمی معماری و شهر سازی در ایتالیا و اسپانیا ) در کارشناسی ارشد رشته هائی متعدد از جمله مدیریت دولتی ، و دوره های دکتری جامعه شناسی و مردم شناسی ، جغرافیا و آمایش سرزمین ، اقتصاد و جامعه شناسی کار ؛ همیشه مشاغل پژوهشی را بر مشاغل آموزشی ترجیح داده در سمت « استاد پژوهش » مرتبط با علوم و فنون اقتصادی و اجتماعی فعالیت داشته است ؛ از جمله مدتی مسئولیت امور پژوهشی عمران شهری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را بر عهده گرفته است . مؤلف چند کتاب و چندین مقاله و گزارش ، متولد 1324 در شهر یزد و ، به استثناء قریب به هشت سال اقامت در فرانسه ، مقیم تهران ؛ هم اکنون باز نشسته است ....

پیوندها

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «منابع انسانی هر محل» ثبت شده است

بنیان آمایش سرزمین (3)

علیرضا آیت اللهی | چهارشنبه, ۲ فروردين ۱۳۹۶، ۰۱:۲۲ ب.ظ

آمایش سرزمین در فرانسه اصولا" یکی از وظایف اصلی دولت بود که در برنامه های توسعه آن کشور به عنوان فصل فضائی ( جغرافیائی - محلٌی - مکانی ) گنجانده می شد .

برنامه دوٌم فرانسه ( 1957 - 1954 ) متوجٌه سرمایه گذاری های بخش عمومی ، به ویژه در تاسیسات آموزش و پرورش و بهداشت و درمان گردید ؛ که طبیعتا" اینگونه تاسیسات فقط طی بک سال ساخته و مهیای استفاده نمی شدند ؛ و ایجاد آنها غالبا" چند سل طول می کشید ؛ و نه تنها به نوع فعالیت وزارتخانه ها و سازمان های مربوط بلکه منوط به تصمیمات بودجه ای در آن وضع اسفناک مالی فرانسه بود و نهایتا" استفاده از تسهیلات بانکی بنا به اولویت بندی .

آمایش سرزمین در این برنامه که مواجه با مشکلات جنگ باصطلاح استقلال خواهی الجزایر شد ؛ اصول و فصولی واقعا" اساسی داشت :

- منابع طبیعی هر محل

- منابع انسانی هر محل

یعنی نخستین و اساسی ترین بخش های :

- مطالعات توسعه

و پس از آن :

- سازماندهی بازار کشاورزی

- باز سازی بنگاهها و...

- تطبیق مهارت های نیروی کار با نیازهای کشور

و نها یتا" : 


تولید


  • علیرضا آیت اللهی