بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

قبل از اینکه اهل قلم باشیم بخردانه بیاندیشیم ... و قبل از این که بنویسیم حوب بیاموزیم .

بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

قبل از اینکه اهل قلم باشیم بخردانه بیاندیشیم ... و قبل از این که بنویسیم حوب بیاموزیم .

بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

Alireza Ayatollahiعلیرضا آیت اللهی
استاد سابق علوم اجتماعی در دانشگاههای علامه طباطبائی ، شهید بهشتی ، و... علوم و فنون اقتصادی در دوره های عالی مدیریت کشور ، با 19 سال تحصیلات دانشگاهی در ایران و فرانسه ( و اندکی نیز تحصیلات غیر رسمی معماری و شهر سازی در ایتالیا و اسپانیا ) در کارشناسی ارشد رشته هائی متعدد از جمله مدیریت دولتی ، و دوره های دکتری جامعه شناسی و مردم شناسی ، جغرافیا و آمایش سرزمین ، اقتصاد و جامعه شناسی کار ؛ همیشه مشاغل پژوهشی را بر مشاغل آموزشی ترجیح داده در سمت « استاد پژوهش » مرتبط با علوم و فنون اقتصادی و اجتماعی فعالیت داشته است ؛ از جمله مدتی مسئولیت امور پژوهشی عمران شهری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را بر عهده گرفته است . مؤلف چند کتاب و چندین مقاله و گزارش ، متولد 1324 در شهر یزد و ، به استثناء قریب به هشت سال اقامت در فرانسه ، مقیم تهران ؛ هم اکنون باز نشسته است ....

پیوندها

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تخدید موضوع» ثبت شده است

تحدید موضوع

علیرضا آیت اللهی | سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۱۹ ق.ظ

تحدید موضوع

معمولا" توصیف را با پسوند « نگاری » مشخص می کنند ؛ مثل جغرافی یا ژئو گرافی به معنی زمین نگاری ؛ و در مقابل همین « نگاری » توصیف مثل « مردم نگاری » بحث تحلیل و شناخت مثل « مردم شناسی » را داریم که به معنی مطالعه و تحلیل برای « شناخت » مردم است  ؛ و قاعدتا" در آن پس از استفاده از توصیفی که قبلا" در باره موضوع وجود داشته است یا خود آن را صورت داده و ، در صورت لزوم ، تالیف و تدوین کرده ایم ، به « تحلیل » مسئله یا به طور کلی موضوع می پردازیم . 

توصیف ، تمام جوانب امر یا موضوع مثل جوانب تاریخی ( تاریخچه موضوع ) جغرافیائی و ... را در بر می گیرد .

در مواردی که ما با وسعت موضوع مورد تحقیق مواجه می شویم و توان پرداختن به تمام موضوع را نداریم به ناچار مطالعه خود را به مطالعه بخشی از موضوع مورد نظر محدود می کنیم که به این امر « تحدید موضوع » میگوئیم . مثل اینکه چون امکان مطالعه تمام تاریخ ششهزار ساله بهستان را نداریم فقط تاریخ آن در دوره زندیان را مورد مطالعه قرار دهیم ؛ و در آن نیز از حاشیه روی بپرهیزیم .

در واقع پس از تحدید موضوع است که مطالعات توصیفی ما شکل گرفته بنیان مطالعات تحلیلی ما نیز قرار می گیرند .


  • علیرضا آیت اللهی