بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

قبل از اینکه اهل قلم باشیم بخردانه بیاندیشیم ... و قبل از این که بنویسیم حوب بیاموزیم .

بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

قبل از اینکه اهل قلم باشیم بخردانه بیاندیشیم ... و قبل از این که بنویسیم حوب بیاموزیم .

بامبا : بررسی های آمایشی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

Alireza Ayatollahiعلیرضا آیت اللهی
استاد سابق علوم اجتماعی در دانشگاههای علامه طباطبائی ، شهید بهشتی ، و... علوم و فنون اقتصادی در دوره های عالی مدیریت کشور ، با 19 سال تحصیلات دانشگاهی در ایران و فرانسه ( و اندکی نیز تحصیلات غیر رسمی معماری و شهر سازی در ایتالیا و اسپانیا ) در کارشناسی ارشد رشته هائی متعدد از جمله مدیریت دولتی ، و دوره های دکتری جامعه شناسی و مردم شناسی ، جغرافیا و آمایش سرزمین ، اقتصاد و جامعه شناسی کار ؛ همیشه مشاغل پژوهشی را بر مشاغل آموزشی ترجیح داده در سمت « استاد پژوهش » مرتبط با علوم و فنون اقتصادی و اجتماعی فعالیت داشته است ؛ از جمله مدتی مسئولیت امور پژوهشی عمران شهری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را بر عهده گرفته است . مؤلف چند کتاب و چندین مقاله و گزارش ، متولد 1324 در شهر یزد و ، به استثناء قریب به هشت سال اقامت در فرانسه ، مقیم تهران ؛ هم اکنون باز نشسته است ....

پیوندها

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اطلس ها» ثبت شده است

مراجع مستقیم مطالعات

علیرضا آیت اللهی | دوشنبه, ۱ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۰۸ ب.ظ

توضیح لازم 

نویسنده ی این وب در حوزه ی علوم اجتماعی ، به ویژه مطالعات و تحقبقات جامعه های عقب مانده و در حال توسعه بوده است ؛ و آنگاه تخصص آمایش سرزمین - گرایش شهرب را انتخاب کرده است . دروس متعدد و متفاوتی را هم در دانشگاههای تهران تدریس کرده است . منتهی چون رسم است که تحصیلکردگان حقیقی ،و متخصص علوم انسانی و اجتماعی ، در رشته ی مورد تخصص خود به کار گرفته نشوند ... در برهه ای به عنوان « استاد پژوهش بازرگانی » فعال بوده است و به این دلیل در حوزه « منبع یابی » برمنابع مطالعات اقتصادی - بازرگانی متمرکز شده است

البته اکثر قریب به اتفاق این ساختار بر سایر رشته های مطالعاتی نیز قابل تعمیم می باشند .


الف : مراجع مستقیم :

سندها یایه اصطلاح کتابهائی که مستقیما" پاسخگوی موضوع مورد مطالعه و تحقیق پژوهشگر می باشند عبارتند از :

1 - فرهنگ ها

2 - دائرة المعارف ها 

3 - سالنامه ها ، فصلنامه ها ، ماهنامه ها ...

4 - آمارنامه ها

5 - راهنماها

6 - کتابهای برِ دستی ( هند بوک ها )

7 - دستور العمل ها

8 - کرونولوژی ها

9 - اطلس ها 


  • علیرضا آیت اللهی